Vaccinationen i full gång och fortsatt besöksförbud

12 januari 2021, kl. 12:04 - Omsorg & stöd

Denna vecka beräknas alla personer som bor på särskilt boende för äldre i Täby ha fått sin första vaccination mot covid-19. Nu påbörjas också vaccinationen av vård- och omsorgspersonal i privat och kommunal verksamhet. För att förhindra smittspridning under denna period är det fortsatt besöksförbud på särskilda boenden.

Det är viktigt att den som får vaccination mot covid-19 är helt frisk. Därför är det extra angeläget att förhindra smittspridning under vaccinationstidpunkterna. Det är besöksförbud på alla särskilda boenden för äldre i Täby till och med den 2 februari.

Det finns cirka 2600 personer som arbetar inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i privata och kommunala verksamheter i Täby. De erbjuds nu sin första vaccinationsomgång.

Prioritering av grupper för vaccination

Folkhälsomyndigheten ansvarar för prioriteringen av de grupper som erbjuds vaccination. Denna prioritering gäller för hela Sverige.

  • Grupp 1: Personer som bor på äldreboenden
  • Grupp 2: Personal inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Grupp 3: Personer med hemtjänst samt de som bor med dessa personer inklusive personer med personlig assistans (gäller ej personer med enbart trygghetslarm eller serviceinsatser som städning, tvätt eller inköp)
  • Grupp 4: Personer 70 år och äldre samt personer i riskgrupper
  • Grupp 5: Övriga

Region Stockholm ansvarar för all vaccination i Stockholms län. Kommunen samordnar vaccinationen av personer som bor på äldreboenden samt vård- och omsorgspersonal. Övriga grupper samordnas av vårdcentralerna.

Mer information om vaccinationen

Mer information om vaccinationen mot covid-19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats 

Mer information om de två godkända vaccinen finns på Läkemedelsverkets webbplats 

 

Informationen har uppdaterats 18 januari