Täbys kommunala högstadieskolor övergår till delvis fjärr- och distansundervisning

7 januari 2021, kl. 15:09 - Förskola & skola

Regeringen meddelade idag torsdag 7 januari 2021 att de planerar att fatta beslut i morgon fredag som ger högstadieskolor samma möjlighet som gymnasieskolor att kombinera närundervisning med fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Ändringen beräknas träda i kraft på måndag 11 januari 2021.

Mot bakgrund av detta kommer barn- och grundskolenämnden i Täby kommun besluta om att detta börjar gälla även i Täbys kommunala skolor på måndag 11 januari 2021.

I och med detta kommer samtliga kommunala högstadieskolor i Täby kommun bedriva delvis fjärr- och distansundervisning från och med 11 januari 2021 till och med 24 januari 2021, med en eventuell förlängning. Syftet är att minska trängsel i skollokalerna och att begränsa risken för smittspridning nu när eleverna kommer tillbaka från jullovet.

Varje skolenhet kommer att informera berörda vårdnadshavare och elever om schema, skollunch och hur eleverna får tillgång till dator och skolmaterial.

Grundsärskolans elever innefattas inte av rekommendationerna och kan därför fortsättningsvis ha närundervisning som tidigare.

Viktigt att följa rekommendationer även utanför skoltid

Det är av stor vikt att elever på högstadiet följer de allmänna råden även utanför skoltid för att bidra till att minska risken för smittspridning i samhället.