Organiserad utomhusträning kan successivt återupptas från och med 16 januari 2021

16 januari 2021, kl. 14:54 - Fritid & kultur

Region Stockholms smittskyddsläkare gör bedömningen att organiserad utomhusträning för barn, ungdomar och vuxna kan återupptas från och med 16 januari 2021. Bakgrunden till den nya bedömningen är den något minskande smittspridningen samt den positiva effekten för folkhälsan som träning innebär.

Olika datum för när utomhusträning kan återupptas

Det är olika datum som gäller för när den organiserade utomhusträningen kan återupptas. Följande gäller i Täby kommun:

  • 16 januari 2021: organiserad träning i skog och mark kan återupptas
  • 18 januari 2021: utomhusanläggningar öppnas successivt

Det är viktigt att verksamheten genomförs med stor försiktighet och särskilt betonas av smittskyddsläkaren att verksamhet ska ske i mindre grupper. Det är fortsatt viktigt att man håller avstånd, reser så lite som möjligt och i övrigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Idrottsanläggningar för inomhusträning fortsätter att hålla stängt

Idrottsanläggningar för inomhusträning fortsätter att vara stängda till och med 24 januari 2021, enligt regeringens rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Frågor och svar kring organiserad utomhusträning

Frågor och svar kring organiserad utomhusträning_.pdf (113,75 KB)