Ökad frihet och flexibilitet med ny modell för ledsagning

27 januari 2021, kl. 08:45 - Omsorg & stöd

Två personer promenerar på en gångväg i en lövskog på hösten.

Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp att bryta social isolering och underlätta till aktiviteter och kontakt med andra. Insatsen kallas ledsagning. Från årsskiftet kan dessa personer beviljas insatsen per år istället för per månad. Det ger större frihet, flexibilitet och självbestämmande.

- Förutom att det blir bättre för personerna med funktionsnedsättning bidrar det också till en minskad administration för handläggningen av insatserna. Helt enkelt bättre för alla, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.

Tidigare har insatsen ledsagning beviljats per månad. Från 1 januari 2021 beviljas ledsagningstimmarna årsvis istället och personen får själv bestämma när timmarna används under året.

- Med det här sättet att bevilja insatsen ledsagning får vi ökat medbestämmande och självständighet för Täbyborna som har detta behov. Vi i Täby är bland de första i Sverige att bevilja ledsagning årsvis med ett maximalt antal timmar, säger Susan El Hark (L), vice ordförande i socialnämnden.

Om ledsagning

Ledsagning är en insats som personer med funktionsnedsättning kan få inom ramen för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet är att bryta social isolering och att dessa personer kan delta i samhället genom att få hjälp att till exempel gå på promenad, besöka bibliotek, ta en fika eller besöka vänner. Aktiviteterna anpassas för närvarande till vad som är möjligt under pandemin.