Med anledning av regeringens ändrade restriktioner

21 januari 2021, kl. 16:12 - Fritid & kultur

Efter regeringens presskonferens idag (21/1) anpassar Täby kommun sina verksamheter och i vissa fall kan en del av restriktionerna lättas. För all verksamhet gäller fortfarande att undvika trängsel och att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Idrottsföreningar

Med dagens besked kan föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare idrotta organiserat såväl inom- som utomhus. Detta gäller från och med 25 januari och alla Täby kommuns bokningsbara anläggningar öppnas då. Det gäller ishallar, inomhus-och utomhusanläggningar.

Föreningar med verksamhet för personer födda 2004 eller tidigare får fortsatt idrotta organiserat utomhus.

De nya föreskrifterna från regeringen gäller till och med 7 februari då nya besked väntas.

Förlängd delvis fjärr- och distansundervisning för Täbys kommunala högstadieskolor

Täbys samtliga kommunala högstadieskolor har sedan 11 januari 2021 bedrivit delvis fjärr- och distansundervisning. Kommunen har idag beslutat att förlänga det till och med 7 februari 2021. Därefter ska beslutet omprövas.

Anledningen till förläningen är för att minska trängsel i skollokalerna och i kollektivtrafiken, och på så sätt bidra till att minska risken för smittspridning i samhället. Varje skolenhet kommer att informera berörda vårdnadshavare och elever om vad som gäller för respektive elev.

Grundsärskolans elever innefattas inte av beslutet och kan därför fortsättningsvis ha närundervisning som tidigare.

Biblioteken

Flera av Täbys bibliotek öppnar igen 25 januari, dock med begränsade öppettider och inte med lika mycket service som vanligt. Besökare kan komma till biblioteket för att göra vissa ärenden, till exempel låna en bok eller hämta en utskrift, men kan inte stanna kvar. Tyvärr kan inte besökare att läsa tidningar eller tidskrifter och vi ber besökare att komma ensamma och inte i sällskap.

Läs mer på bibliotekets webbplats

Åva gymnasium återgår gradvis till närundervisning


Torsdag 21 januari rekommenderade Folkhälsomyndigheten att landets gymnasieskolor gradvis ska återgå till närundervisning, dock i fortsatt kombination med fjärr- och distansundervisning till och med 1 april 2021.

Anledningen till myndighetens rekommendation är att öppna skolor och undervisning på plats i skolans lokaler är det allra bästa för barn och ungdomar.

Åva gymnasium kommer att återgå gradvis till närundervisning, i kombination med fortsatt fjärr- och distansundervisning. Skolan kommer att meddela respektive elev vad som gäller fortsättningsvis.

För mer information om vad som gäller för övriga gymnasieskolor i Täby hänvisas vårdnadshavare och elever att ta kontakt med respektive skola.