Dags att välja skola!

13 januari 2021, kl. 09:19 - Förskola & skola

Nu är det hög tid att välja grund- och gymnasieskola för läsåret 2021-2022. Det gäller dig som är vårdnadshavare till barn i Täby om ditt barn ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs samt dig som ska börja gymnasiet.

Valet till grundskola görs under perioden 13 januari-3 februari 2021. Du kan välja en kommunal eller fristående skola i eller utanför Täby. Om du inte har tillgång till dator eller vill ha personligt stöd med att göra skolvalet, kontakta Täby kommuns kontaktcenter. Du når kontaktcenter på 08-555 590 00. Mer information om skolvalet och hur du gör det finns på taby.se/skolval.

Se hur du kan ta del av skolornas digitala öppna hus och presentationer.

Valet till gymnasiet görs under perioden 15 januari till 15 februari, all information om hur du gör finns på Gymnasieantagningen Storsthlm.