Bygg ut Roslagsbanan till Arlanda

25 januari 2021, kl. 18:30 - Kommun & politik

Trafikverket har skickat ut ett underlag för infrastrukturplaneringen fram till år 2037 på remiss. Täby kommun är i hög grad berörd av planeringen men är inte en av remissinstanserna. Därför lämnar kommunen sina synpunkter gemensamt med Stockholm Nordost i ett särskilt yttrande.

- Med vårt yttrande vill vi att Trafikverket och Regionen prioriterar en utbyggnad av Norrortsleden och förbättrad framkomlighet på E18. Vi behöver även en ökad tilldelning av resurser för tvärförbindelser inom kollektivtrafiken i Täby och en framtida Roslagsbana till Arlanda, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunerna i Stockholm Nordost ser behov av att gemensamt lyfta en prioriterad inriktning för utvecklingen av transportinfrastrukturen:

  • Förläng Roslagsbanan till Arlanda, det skulle förbättra både tillgängligheten och avlasta befintligt vägnät.
  • Det behövs en tydlig strategi för hur den ökade trafiken på Norrortsleden och framkomlighetsproblem på E18 ska lösas inför att Förbifart Stockholm blir klar år 2030.
  • Stärkta tvärkopplingar med kapacitetsstark kollektivtrafik. Täby C-Arninge blir en alltmer viktig regional kärna och det saknas effektiva tvärförbindelser västerut.
Remissvar inriktningsplanering (4,76 MB)

Trafikverkets inriktningsunderlag