Täbys kommunala högstadieskolor och Åva gymnasium har fjärr- och distansundervisning på heltid efter sportlovet

23 februari 2021, kl. 18:51 - Förskola & skola

Med anledning av en ökad smittspridning av covid-19 i Stockholms län har Region Stockholms smittskyddsläkare beslutat att rekommendera samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor i Stockholms län att bedriva fjärr- och distansundervisning på heltid från och med 8 mars till och med 14 mars. Syftet med rekommendationen är för att bryta eventuella smittkedjor bland skolelever efter sportlovet.

Täby kommuns utbildningschef har beslutat att samtliga Täbys kommunala högstadieskolor ska bedriva fjärr- och distansundervisning på heltid ytterligare en vecka, 15 mars till och med 21 mars. Anledningen till det beslutet är för att minska trängsel i skolans lokaler.

Det finns undantag för rekommendationerna; elever som går på grundsärskola och gymnasiesärskola, elever i behov av särskilt stöd som behöver närundervisning, elever som ska göra särskilda examinationer samt vissa praktiska moment på gymnasieskolor.

Varje skola kommer att informera om vad det innebär för respektive elev.

Utökade rekommendationer om munskydd

Förutom fjärr- och distansundervisning rekommenderar smittskyddsläkaren att engångsmunskydd används av personer födda 2004 eller tidigare i kollektivtrafiken vid alla tider på dygnet, inte bara under rusningstid. Denna rekommendation gäller så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19. Allmänheten uppmanas dock att fortfarande undvika resor med kollektivtrafik så långt det är möjligt. 

Munskydd rekommenderas dessutom att användas i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Denna rekommendation avser ej förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.

Viktigt att fortsätta följa rekommendationerna

De nya rekommendationerna från Region Stockholms smittskyddsläkare ska ses som ett komplement till Folkhälsomyndigheternas tidigare rekommendationer, som fortfarande gäller. Även om man använder munskydd är det av största vikt att undvika nära kontakt och att hålla avstånd exempelvis.

Se pressträff med Region Stockholm

Region Stockholms pressträff med anledning av de nya rekommendationerna