Täby kommun och polisen ger medborgarlöften om ökad trygghet

25 februari 2021, kl. 09:08 - Kommun & politik

Täby kommun fortsätter samarbetet med polisen för att öka tryggheten för de som bor och verkar i Täby. Flera medborgarlöften beskriver nu det förebyggande arbete som även ska minska brott och ordningsstörningar i den offentliga miljön.

Täby har en låg brottslighet jämfört med andra kommuner i regionen, och flera mätningar visar också att den upplevda tryggheten är större i Täby. För att stärka trygghetsarbetet ännu mer fortsätter Täby kommun tillsammans med polisen trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och har tillsammans undertecknat Medborgarlöften 2021–2022.

Erik Andersson(M), kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen Anna Ohlsson signerade medborgarlöftena i veckan.

- Att öka tryggheten ännu mer för Täbyborna är en av våra viktigaste prioriteringar. När kommunen, polisen och civilsamhälle samarbetar ger det oss ännu bättre förutsättningar att lyckas med att förebygga brott för ett tryggare Täby,  säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I stort innebär medborgarlöftena att polisen i lokalpolisområde Södra Roslagen ska genomföra trygghetspatrulleringar på strategiskt utvalda platser, samt öka synligheten på platser och tidpunkter då mest brott sker.

Täby kommun ska kontinuerligt arbeta uppsökande och förebyggande genom de funktioner vid de platser och områden som av olika orsaker upplevs otrygga, samt vid de platser där ungdomar vistas.

Läs mer om medborgarlöften