Täby fortsatt i topp när Sveriges kommuner jämförs om trygghet och säkerhet

11 februari 2021, kl. 12:20 - Kommun & politik

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen genomfört undersökningen Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2020. Undersökningen visar bland annat att Täby är av de tre kommuner i Stockholmsregionen med minst antal personskador, olyckor och brott.

Täby tillhör en av tre kommuner i regionen med minst antal personskador, bränder och brott, utifrån ett sammanvägt värde som utgår ifrån de fyra olika utfallsindikatorerna; oavsiktliga skador, bränder i byggnader, våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Jämfört med landets 290 kommuner hamnar Täby hamnar på plats 21, vilket är en förbättring med 5 placeringar jämfört med 2019 års undersökning.

- Trygghet och säkerhet är en våra högst prioriterade områden. Att Täby ligger i topp bland länets kommuner och även förbättrat placeringen nationellt är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andelen medborgare som upplever otrygghet vid utomhusvistelse på kvällstid är lägre i Täby än landet i stort. Jämförelsevis befinner sig Täby kommun på liknande nivåer som Värmdö kommun och Nacka kommun.

Även andelen som upplever oro att utsättas för hot, rån och misshandel är lägre i Täby kommun än landet i stort. Jämförelsevis befinner sig Täby kommun på liknande nivåer som Värmdö kommun, Danderyd kommun och Nacka kommun.

Oro för att utsättas för inbrott i hemmet är något högre i Täby än landet i stort. Jämförelsevis befinner sig Täby kommun på liknande nivåer som Nynäshamn kommun, Vallentuna kommun samt Huddinge kommun. I jämförelse med 2019 års undersökning har otryggheten och oron att utsättas för brott ökat marginellt i Täby kommun.

Om undersökningen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet med undersökningen är att stimulera till förbättringsarbete i landets kommuner. Temat i 2020 års rapport är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Läs mer på SKR:s webbplats

Mer information:

Trygghet och säkerhet i Täby kommun