Successiv återgång till närundervisning för elever på högstadiet

4 februari 2021, kl. 09:22 - Förskola & skola

Täbys samtliga kommunala högstadieskolor har sedan 11 januari 2021 bedrivit delvis fjärr- och distansundervisning, som en del i att minska trängsel i skollokalerna och på så sätt minska risken för smittspridning. Beslutet gällde till och med 7 februari, med en eventuell förlängning. Under torsdagen beslutade utbildningschef Maria Assarsson att beslutet förlängs till och med 21 februari. Därefter kommer årskurs 9 återgå till närundervisning till och med 14 mars.

Förändringar i undervisningen från och med 22 februari

Från och med 22 februari till och med 14 mars kommer följande att gälla i Täby kommuns samtliga högstadieskolor:

  • Årskurs 9 har närundervisning på heltid, under förutsättning att läget i samhället eller på den enskilda skolan tillåter det
  • Årskurs 7 och 8 fortsätter med delvis fjärr- och distansundervisning

Varje skolenhet kommer att informera berörda vårdnadshavare och elever om vad som gäller för respektive elev.

Grundsärskolans elever innefattas inte av beslutet och kan därför fortsättningsvis ha närundervisning som tidigare, oavsett årkurs.

Elever i behov av särskilt stöd har möjlighet att ha närundervisning under hela perioden.

Efter 14 mars har Täby kommun för avsikt att successivt öka närundervisningen för samtliga årskurser på högstadiet.

Viktigt att följa rekommendationer även utanför skoltid

Det är av stor vikt att elever på högstadiet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även utanför skoltid som en del i att minska risken för smittspridning i samhället.