Snöröjning och halkbekämpning

8 februari 2021, kl. 14:26 - Stadsplanering & trafik

Snöröjningen pågår för fullt i Täby så att framkomligheten blir så bra som möjligt för alla trafikslag. Områden där det är mest trafik och rörelse som till exempel bussgator, hållplatser, gång- och cykelbanor vid förskolor och skolor snöröjs först.

Kommunen sopsaltar större trafikleder, bussgator samt prioriterade cykelvägar. I de fall det är en kombinerad gång- och cykelbana sopsaltas många gånger bara den sida som är avsedd för cykel. Detta för att det ska vara möjligt att till exempel dra en pulka till och från förskola/skola samt att hundar inte ska få i sig onödigt salt. Vid låga temperaturer har saltet ingen verkan och då används sand för halkbekämpning istället. Se länk nedan vilka cykelvägar som sopsaltas i Täby.

Behöver du halkbekämpa på din egen tomt är du välkommen att hämta sand kostnadsfritt. Den finns en sandlåda vid Fogdevägen 6 där sand kan hämtas.

Kommunen tar tacksamt emot synpunkter kring funktions- och skötselbrister. Se länk nedan till Täby kommuns felanmälan.

Mer information om kommunens snöröjning:

Snöröjning och sandning

Prioriterade cykelleder

Felanmälan