Säkra besök på äldreboenden

19 februari 2021, kl. 09:47 - Omsorg & stöd

Från den 24 februari blir det möjligt att besöka äldreboenden. Smittskydd Stockholm har tagit fram riktlinjer för hur besöket ska bli så säkert som möjligt.

Vaccinationen av personer som bor på äldreboenden i Täby är klar. Nu pågår uppföljningsvaccination för dem som löpande flyttar in på äldreboenden och för dem som av olika skäl inte har kunnat vaccineras tidigare.

Det pågår fortfarande utbredd smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. För närvarande är det oklart om en symtomfri, vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa smittskyddsåtgärder, rekommendationer och allmänna råd.

Så här blir ditt besök på äldreboende säkert

  • Stanna hemma vid symtom på infektion – även milda symtom
  • Håll 2 meters avstånd så ofta du kan
  • Tvätta eller sprita händerna ofta
  • Använd munskydd under hela besöket
  • Besöket sker i personens lägenhet – inte i allmänna utrymmen
  • Kom högst två besökare vid samma tillfälle

De smittförebyggande åtgärderna tillsammans med skyddseffekten av vaccinationerna kan bromsa smittspridningen i samhället. När smittspridningen har dämpats och det finns mer kunskap om effekterna av vaccination angående smittsamhet, kan rekommendationerna för besökare ändras.