Lämna dina synpunkter på möjlighet till ny förskolebyggnad i Näsbypark

2 februari 2021, kl. 14:02 - Stadsplanering & trafik

Det är nu möjligt att lämna kommentarer på detaljplanen Näsbypark 73:40, som är ute på samråd sedan den 1 februari.

Förslaget ger möjlighet till att bygga en ny förskolebyggnad för cirka 140 barn, avbytarbås, förråd och ett omklädningsrum till Kryssarvallen i Centralparkens södra del.

Ta del av planförslaget

Under rådande omständigheter och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer håller Täby kommun inte ett öppet samrådsmöte för allmänheten, istället finns handlingar och en samrådsfilm på taby.se. 

Handlingar och samrådsfilm taby.se

Läs planhandlingarna i Täby kommunhus

Esplanaden 3

Frågor

Kontakta ansvarig planarkitekt måndag till fredag 09.00-15.00 samt måndagen den 8 februari mellan 15.00-19.00.

Telefon: 08 55 55 92 25