Kyrkskolans första etapp av om- och tillbyggnation är klar

4 februari 2021, kl. 09:09 - Förskola & skola

Kyrkskolan i Täby Kyrkby får ett rejält lyft. Byggnaden från 1911 renoveras för att anpassas utifrån de behov som verksamheten har idag. Skolan utökas dessutom med en nybyggd del.

Den första etappen, som består av en nybyggnation, står nu klar och delar av skolverksamheten kunde vid årsskiftet flytta in. Nu ska den andra etappen, som innebär att den gamla delen av skolbyggnaden renoveras, starta.

Skolan, som tidigare har haft ett mottagningskök, har nu fått ett nytt tillagningskök och en ny matsal. Musiksal och gymnastiksal har renoverats och skolan har fått nya lektionssalar. Tidigare har eleverna på Kyrkskolan haft slöjd på Skolhagenskolan men efter sportlovet 2021 kommer eleverna ha slöjd på sin ordinarie skola, i den nya byggnaden.

I filmklippet kan du se delar av den nybyggda skolbyggnaden och höra kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M), barn- och grundskolenämndens ordförande Petter Northon (L) och rektor Anna Ronquist berätta om renoveringen.