Information om vaccination mot covid-19

22 februari 2021, kl. 16:47 - Omsorg & stöd

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera de som bor i Stockholms län. Vaccinationen är kostnadsfri och erbjuds alla vuxna i länet från 18 års ålder. Nationella prioriteringar styr i vilken ordning olika grupper erbjuds vaccin. Principen är att den som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuk ska få vaccin först.

Vaccintillgång påverkar takten men ändrar inte prioriteringsordningen. Tillgången till vaccin är begränsad och ojämn. De vaccindoser som kommer in, används successivt. I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att kunna erbjudas vaccination.

Det går ännu inte att boka tid för vaccinering. På 1177 Vårdguiden finns den senast uppdaterade informationen om vilka grupper som erbjuds vaccin just nu och hur de ska gå tillväga för att ta del av vaccinationserbjudandet. 

Så här fördelas ansvaret kring vaccinationen mot covid-19

  • Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för prioriteringsordningen av de grupper som erbjuds vaccination. 
  • Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vaccin i Sverige.  
  • Region Stockholm ansvarar för hanteringen av vaccinationen i Stockholms län. Ständigt uppdaterad information om hur det ser ut kring vaccinationshanteringen finns på 1177 Vårdguiden.  
  • Täby kommun ansvarar för vaccinationen av personer som bor på äldreboenden och personal inom vård och omsorg. Vaccinationen på äldreboenden är klar. I övrigt hjälper kommunen regionen med lokaler för att regionen ska kunna vaccinera kommande grupper.

Håll ut och fortsätt följa alla allmänna råd och riktlinjer

Det pågår fortfarande utbredd smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. För närvarande är det oklart om en symtomfri, vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa smittskyddsåtgärder, rekommendationer och allmänna råd.

Digitala informationsmöten om vaccination för seniorer

Täby seniorcenter arrangerar tillsammans med SeniorNet Täby kontinuerliga digitala informationsmöten för seniorer om vaccinationen. Det är verksamhetschef på Täby vårdcentral, Region Stockholm, som berättar och svarar på frågor. Ta del av mötena på Seniorcenters webbsida.