Fiberkabel avgrävd korsningen Skördevägen/Grindstuguvägen

1 februari 2021, kl. 20:26

Open Infra har fått en fiberkabel avgrävd i Viggbyholm vid Skördevägen/Grindstuguvägen. Det påverkar all fiberkommunikation så som bredband, IP-telefoni och TV-tjänster. Delar av kommunens verksamheter och cirka 700 hushåll är drabbade. Open Infra arbetar på att åtgärda problemet.

Avbrottet innebär att flertalet kommunala och fristående skolor i området inte kommer ha tillgång till internet under tre dagar. Lärare som undervisar på distans på Täbys kommunala högstadieskolor kommer att göra det hemifrån vilket gör att distansundervisning bedöms kunna genomföras som vanligt. De kommunala och fristående skolorna som berörs har fått information.

Trygghetslarm och brandlarm påverkas inte av avbrottet.

Läs mer

Håll dig uppdaterad via Open Infras webbplats