Täbyborna ger toppbetyg i senaste medborgarundersökningen

21 december 2021, kl. 16:40 - Kommun & politik

I Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning hamnar Täby som enda kommun i topp 3 i samtliga fyra huvudkategorier bland de 161 kommuner som deltagit. I enkäten får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet samt förtroende för den egna kommunen och dess verksamheter.

- Medborgarundersökningen är ett av de viktigaste verktygen för oss i kommunen eftersom vi genom den får direkt svar från Täbyborna hur de tycker vi sköter vårt uppdrag. Att vi återigen får toppbetyg är oerhört stort och jag vill tacka alla som svarat. Nu jobbar vi vidare på Täbybornas uppdrag för att göra kommunen ännu bättre, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

På frågan ”Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?” hamnar Täby på första plats. Som enda deltagande kommun har 100% av de som svarar gett ett positivt svar på den frågan och 89% kan även rekommendera andra som inte bor i Täby att flytta till kommunen.

Även vad gäller kommunens arbete med att sköta olika verksamheter så hamnar Täby i topp Så många som 92% av de Täbybor som deltagit i undersökningen ger ett gott betyg.

- Vi gör många insatser för att förbättra kommunens service till Täbys invånare och företag. Nu ser vi att insatserna ger resultat och vi ska fortsätta att utveckla kommunens verksamhet för alla som bor och verkar här i Täby säger Katarina Kämpe, kommundirektör.

Gott betyg för grundskolan och åtgärder mot skadegörelse

Täby utmärker sig med positiva resultat i flera andra frågor i jämförelse med landets kommuner. Bland annat vad gäller hur grundskolan fungerar (plats 4), förtroendet för politiker (plats 4), att beslut är genomtänkta och genomarbetade (plats 4), samt kommunens åtgärder mot skadegörelse (plats 5).

Medborgarundersökningen 2021

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av  kommunerna för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Resultatet från undersökningen använder Täby kommun sedan för att utvärdera och utveckla olika verksamheter. 2021 års undersökning genomfördes under hösten och skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda Täbybor. Svarsfrekvensen var på 44 procent, totalt deltog 520 personer.

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form med nya frågor i enkäten. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Länk till SCB:s information om medborgarundersökningen https://www.scb.se/medborgarundersokningen