Ny tömningsentreprenör för fettavskiljare och slam

17 december 2021, kl. 15:03 - Bygga & bo

Den 8 januari 2022 byter Täby kommun tömningsentreprenör till DKLBC AB/Pernilla Sjöman AB.

Du som äger en fastighet med en restaurang, ett café eller annan livsmedelslokal berörs av den här förändringen, eftersom tömningen av fettavskiljare, slam och pumpbart matavfall utförs av kommunens avtalade entreprenör.

Som tidigare sker tömning av fettavskiljare minst en gång per månad. För slam sker tömning minst en gång per år. Tömningsfrekvensen ska dock anpassas efter anläggningens typ, storlek och användning och kan behöva tömmas oftare.

Efter utförd tömning får du ett e-postmeddelande från DKLBC om att tömning har skett. För att det ska fungera ber vi dig att skicka din e-postadress snarast möjligt till DKLBC på slam.taby@dklbc.se eller telefon 0708-53 10 50.

Från 2022 gäller nya avgifter enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. Mer information om vilka priser som gäller finns här taby.se/ny-tomningsentreprenor.