Kommunen tar över ansvaret för returpappersinsamlingen

6 december 2021, kl. 11:33 - Bygga & bo

Vid årsskiftet tar kommunen över ansvaret för att samla in returpapper (tidningar). Detta påverkar dig som invånare beroende på hur du bor. Oavsett boendeform kan du fortsättningsvis lämna returpapper vid återvinningsstationerna utan kostnad.

Varför tar kommunen över ansvaret?

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Beslutet grundar sig i att det säljs färre tidningar med sjunkande intäkter som följd.

Detta gäller för dig som bor i villa

I och med att kommunen tar över ansvaret får du som är villaägare en större valmöjlighet och kan påverka när du vill ha tömning av ditt tidningskärl, i stället för att vara bunden till ett fast schema. Om du vill starta ett abonnemang för tidningsinsamling, anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan senast 31 januari 2022.

Anmälningsformulär tidningsinsamling

Detta gäller för dig som bor i flerbostadshus

SÖRAB har fått uppdraget att från årsskiftet hantera insamling och avsättning av returpapper på uppdrag av Täby kommun. För att en entreprenör ska ha rätt att utföra insamling av returpapper från flerbostadshus behöver dessa vara godkända av SÖRAB.

Läs mer på www.taby.se/tidningsinsamling.