Färre bostadsinbrott under året

9 december 2021, kl. 09:13

Under 2021 har antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 56 procent i Täby. En av flera bidragande orsaker är pandemin då fler har varit hemma i högre utsträckning. Därtill har grannsamverkan betydelse för att förhindra att inbrott sker.

Brottsstatistik för år 2021 visar att antalet anmälda bostadsinbrott har minskat med 56 procent i Täby mellan
1 januari – 31 oktober, jämfört med år 2020. Antalet anmälda stöld-och tillgreppsbrott har även minskat med 23 procent.

- Ofta är det flera faktorer som tillsammans bidrar till en minskning av bostadsinbrott, inte minst har pandemin sannolikt varit en bidragande orsak. Detta kan delvis bero på att invånarna spenderat mer tid i hemmet, i kombination med att färre internationella stöldligor varit på plats i landet. Vi vet även att Grannsamverkan är effektivt för att förhindra bostadsinbrott, säger Alexander Nilsson, trygg- och säkerhetsstrateg.

Samtidigt som totala antalet anmälda brott minskat med 8 procent, har skadegörelsebrott ökat med 16 procent, jämfört med 2020.

Kommunvakter och samverkan med polisen

Under 2021 anställde Täby kommun kommunvakter som en del i kommunens trygghetsarbete. Genom att vara synliga i offentliga miljöer bidrar kommunvakterna till att motverka brott men kan även rapportera in det som ska åtgärdas eller förbättras i den offentliga miljön, såsom skadegörelse, klotter, gatubelysning och nedskräpning.

Täby kommun samarbetar även med polisen, grannsamverkansbilen, näringslivet och civilsamhället för att förhindra brott och ordningsstörningar i kommunen.

Täby kommuns säkerhets- och trygghetsarbete