Brukarinflytande ger bättre resultat

9 december 2021, kl. 08:26 - Omsorg & stöd

Täby kommuns sysselsättningsverksamhet för personer med beroende har blivit brukarcertifierad. Det innebär att verksamheten systematiskt tar till vara deltagarnas synpunkter, analyserar och åtgärdar. Det har gett flera inspel till verksamhetsutveckling.

Genom att ta tillvara deltagarnas (brukarnas) kunskaper och erfarenheter blir omsorgen bättre och mer effektiv.
– Vi kan redan se resultat av det systematiska arbete vi har infört, säger Nima Najafi, chef för beroendeenheten i Täby kommun.

Under hösten har verksamheten haft kontinuerliga brukarråd. Där diskuteras vad som fungerar och vad som kan bli bättre. De överenskomna åtgärderna dokumenteras, genomförs och återkopplas till alla deltagare i verksamheten.
– Arbetssättet ger direkt input kring verksamhetsutveckling men minst lika viktigt är den demokratiska aspekten med den delaktighet och det inflytande som deltagarna får över stödet, berättar Nima.

Om brukarcertifieringen

Föreningen Verdandi har tagit fram en metodik för inflytandecertifieringar av verksamheter inom socialtjänsten. Syftet är att skapa en systematik för brukarinflytandet mellan brukare, personal och ledning för högre kvalitet i verksamheten.