Ny forskningsstudie startar - Varför mår ungdomar som de gör?

30 augusti 2021, kl. 11:35 - Förskola & skola

Inom ramen för Stockholmsenkäten, en undersökning om ungdomars levnadsvanor, pågår nu en fördjupad studie för att få förståelse för ungdomarnas livssituation. 40 ungdomar i årskurs 9 i Täby, Danderyd, Vallentuna och Vaxholm kommer delta i djupintervjuer.

Forskningsprojektet kommer att pågå under hösten. Under augusti och september söker projektet 10 ungdomar per kommun för digitala intervjuer. Undersökningsföretaget IPSOS kommer att ringa till slumpvis utvalda vårdnadshavare till ungdomar i årskurs 9 för att fråga om ungdomarna vill delta. IPSOS kommer också att genomföra de digitala intervjuerna.

Kriterierna för att delta i studien är att ungdomen är bosatt i Täby kommun, är född 2006 och har påbörjat årskurs 9. Deltagandet i studien är anonymt och ersättning utgår. Om du som vårdnadshavare skulle få ett telefonsamtal gällande detta men känner dig osäker, ta dennes telefonnummer och be att få ringa upp. Huvudansvarig för studien är Håkan Leifman, expert och forskare på Karolinska Institutet.

För frågor eller funderingar kring studien hör av dig till kommunens folkhälsostrateg Ewy Thörnqvist

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i länets kommuner. Ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet får svara på frågor inom brott och utsatthet för brott, droger och spel, psykisk hälsa, skola, fritid och föräldrar. Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor och ger en uppfattning om hur ungdomars mående, beteenden och normer förändras över tid.

Mer om Stockholmsenkäten