Nationella prov tillbaka i höst

9 augusti 2021, kl. 13:33 - Förskola & skola

Nationella prov ska genomföras som vanligt från och med 1 juli 2021 för samtliga skolformer där proven genomförs.

Nationella prov ska genomföras som vanligt från och med 1 juli 2021 för samtliga skolformer där proven genomförs.

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer efter sommarlovet 2021.

Nationella prov får inte genomföras på distans eller i digital form.

Det är fortsatt mycket viktigt att skolorna fortsätter med det förebyggande arbetet mot smittspridning i samband med provens genomförande.

Vem beslutar om det är möjligt att genomföra nationella prov?

Det är rektor tillsammans med sin huvudman och med stöd av smittskyddsläkare som måste bedöma om och hur det är möjligt att utifrån de lokala förutsättningarna genomföra ett nationellt prov. Skolan kan vara tvungen att göra vissa anpassningar avseende exempelvis gruppstorlek och inomhusmiljön för att möjliggöra ett säkert provgenomförande för både elever och medarbetare.

Vem kan besluta om att ställa in de nationella proven helt?

Skolverket kan besluta om att ställa in ett nationellt prov. Det gjorde de för årskurs 6 och uppåt under perioden 1 januari till 30 juni 2021.

Skolverket har inte för avsikt att ställa in de nationella prov som ska genomföras under hösten 2021, men beroende på utvecklingen av smittspridningen i samhället kan det komma att ändras.