Årets medborgarundersökning startar

31 augusti 2021, kl. 12:17 - Kommun & politik

Nu genomför Täby kommun, tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB), en medborgarundersökning. Cirka 1200 slumpmässigt utvalda Täbybor i åldrarna 18-84 år har möjlighet att svara på enkäten och resultaten väntas i slutet av året. Genom att delta bidrar du till att göra Täby kommun till en ännu bättre plats att leva på.

Genom att delta bidrar du till att göra Täby kommun till en ännu bättre plats att leva på. Frågorna handlar om att sätta betyg på kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande. I undersökningen som pågår fram till slutet av oktober deltar 161 av landets 290 kommuner.

- Det är viktigt för oss att lyssna in invånarnas behov och synpunkter, kommunen är till för Täbyborna och genom SCB:s undersökning kan vi utveckla kommunens service ännu mer, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fyll i enkäten digitalt eller på papper

Enkäten skickas ut med vanlig post till de utvalda och det går att svara på frågorna digitalt eller på papper. Webbenkäten finns förutom på svenska även på engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Vill du ha en arabisk enkät kan du ringa 010-479 69 30 för att få den hemskickad.

Sista dag för att skicka in enkäten med post: 29 oktober.

Sista dag för att besvara webbenkäten: 2 november kl. 13.00 och då stänger också insamlingen. 

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Mer information

SCB:s medborgarundersökning