Nu startar upprustningsarbetet av Klockstapelparken

16 augusti 2021, kl. 09:01 - Stadsplanering & trafik

Klockstapelparken ska få tydligare entréer, fler blomsterarrangemang, förbättrad belysning, mer ombonade sittplatser samt bättre tillgänglighet genom till exempel nytt ytskikt på gångstråk.

Lekplatsen, som ligger i parken, ska utökas och rustas upp med ny lekställning som inkluderar klätter- och sandlek.

Stora fordon och maskiner kommer att köra och vistas i området. Arbetena sker vardagar mellan klockan 07.00–17.00. Vissa arbeten kan medföra visst oljud.

Arbetet pågår från vecka 33 till mitten av december 2021. Parken är helt avstängd under upprustningsarbetet.