Temporär tennishall planeras till hösten

13 april 2021, kl. 13:30

I augusti förra året totalförstördes tennishallen vid Fogdevägen i en brand. För att verksamheten ska kunna återupptas till hösten 2021 planeras en temporär tennishall på samma plats. Samtidigt planerar kommunen för byggnation av en permanent tennishall på en ny plats i närheten.

Lokalerna i den nu nedbrunna tennishallen hyrde Täby kommun ut till Näsbyparks tennisklubb. För att tennisverksamheten ska kunna återupptas redan till höstterminen planerar föreningen att uppföra en temporär hall på samma plats.

Parallellt planerar Täby kommun för en ny tennishall och kommunfullmäktige har nu beslutat om förvärv av fastigheten Viggbyholm 74:36, inte långt ifrån där den tidigare tennishallen låg, sydost om Viggbyholms trafikplats invid E18 för att där uppföra en ny hall.

Den nya tennishallen kommer att få fem tennisplaner, omklädningsrum, kansli och uppehållsrum. I dagsläget bedömer Täby kommun att hallen kan stå klar under hösten 2023.

Ta del av handlingar från kommunfullmäktige