Täby ökar i mätningar om företagsservice

22 april 2021, kl. 12:23 - Jobb & företagande

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat Öppna jämförelser 2021 av företagsklimat. Täby kommun ökar inom flera områden och det samlade betyget är det högsta Täby fått sedan mätningarna startade år 2007.

Täby kommun ökar betyget i nöjd-upphandlings-index (NUI) till betyget ”högt” och hamnar på tredje plats i mätningen av alla deltagande kommuner.

- Näringsliv och företagande är bland de viktigaste delarna för en fungerade välfärd. Från kommunens sida vill vi på alla sätt hjälpa och stötta Täbys företagare. Det är väldigt roligt att vi ökar i flera mätningar. Nu vill vi samverka ännu mer med näringslivet för att ta nya steg och bli ännu bättre, säger Erik Andersson (M), kommuntyrelsens ordförande.

SKR:s mätningar visar bland annat hur nöjda företagare är med kommunens service inom områden som bygglov, upphandling och miljö- och hälsoskyddsfrågor. 

Kommunen ökar även betyget inom nöjd-kund-index (NKI) som mäter brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsa, markupplåtelse samt livsmedel och servering. Det samlade betyget hamnar även där på ”högt”.

- Vi har stort fokus på att stärka kommunens service och förenkla för företagen. Under förra året deltog 150 medarbetare, chefer och politiker i utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” med fokus på att just förenkla för företagen, säger Katarina Kämpe, kommundirektör.

Täbys inriktning i näringslivsfrågor syns tydligt i kommunens näringslivstrategi där service, bemötande och myndighetsutövning är viktiga fokusområden.
Som ett exempel har kommunen startat en företagslots vilket är en kostnadsfri service för företagare med ärenden kopplade till lov eller tillstånd.

Läs mer om undersökningen på SKRs webbplats