Täby kommun deltar i forskningsprojekt om äldreomsorgen

19 april 2021, kl. 14:56 - Omsorg & stöd

Äldre person i rullstol på en balkong i ett äldreboende tillsammans med en personal

Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering är ämnet för ett treårigt forskningsprojekt som SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, driver. Täby kommun är, tillsammans med representanter för myndigheter, regioner, näringsliv och fackliga organisationer, med i projektets referensgrupp.

Under tre år ska ett tiotal forskningsprojekt belysa frågorna kring vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering. Bakgrunden är att välfärden står inför en växande finansieringsutmaning i takt med att allt färre ska försörja allt fler. Syftet med forskningen är att bidra med ny kunskap om dessa utmaningar och hur de kan lösas.

SNS har knutit till sig en bred referensgrupp för att fånga så många perspektiv som möjligt. Täby kommun står, tillsammans med Skellefteå, för det kommunala perspektivet.

Läs mer om projektet på SNS webbplats