Webbplats för gröna kilar lanseras idag

1 april 2021, kl. 12:09 - Fritid & kultur

Nu lanseras en helt ny webbplats som beskriver nordöstra Stockholmsregionens gröna kilar, www.gronakilar.se. De tio gröna kilarna är stora sammanhängande grönområden som sträcker sig från den omgivande landsbygden in mot Stockholms centrum.

Grönområden ökar människors välbefinnande

De gröna kilarna erbjuder olika naturupplevelser och ett varierat friluftsliv. Här kan du hitta skogsstigar med vildmarkskänsla, ett levande odlingslandskap med betande djur, sjöar av olika slag, myllrande våtmarker, historiska kulturmiljöer och fornlämningsområden. Grönområdena har stora kulturhistoriska värden och är viktiga både för människors välbefinnande och för den biologiska mångfalden.

På webbplatsen www.gronakilar.se får du förslag på besöksmål och hittar tips på aktiviteter som fågelskådning, paddling, bärplockning eller bad.

Under pandemin har allt fler sökt sig ut till naturen. Att sprida kunskap och utveckla tillgängligheten till våra skogar och naturreservat känns därför extra angeläget nu.

Kommuner i samverkan

Webbplatsen har utvecklats i samarbete med kommunerna Danderyd, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.