Gräsplanen på Tibblevallen åtgärdas

19 april 2021, kl. 10:21 - Fritid & kultur

Förra året renoverades Tibblevallen rejält. Den fick bland annat fler löparbanor och en bredare fotbollsplan. Nu ska kompletterande åtgärder göras på gräsmattan, till exempel korrigering av sättningar och en översyn av vattenspridaranläggningen.

Nu etableras entreprenaden på Tibblevallen (plan 1). Löparbanorna är stängda till och med 30 april.

Förbättringsarbetet av gräsplanen beräknas vara klart i mitten av juli 2021, men eftersom åtgärderna är väderberoende kan tidplanen komma att ändras något.

Plan 2 (konstgräsplanen) är öppen som vanligt.