Civilförsvarsföreningen Täby Österåker får Trygg i Täby-stipendiet

27 april 2021, kl. 20:34

Nu har Trygg i Täby-rådet utsett 2020 års Trygg i Täby-stipendiat. Stipendiet går till Civilförsvarsföreningen Täby Österåker, en frivilligorganisation med fokus på säkerhet och beredskap till vardags och i kris. Genom sitt förebyggande arbete bidrar till ett tryggare Täby.

- Trygghet är en högt prioriterad fråga i Täby, och i det arbetet är föreningslivet och de ideella krafterna viktiga pusselbitar. Stort grattis till Civilförsvarsföreningen! säger Sofia Paulsson (M), ordförande i Trygg i Täby-rådet.

Så lyder Täby kommuns motivering

”Civilförsvarsföreningen Täby Österåker arbetar krisförebyggande för att öka tryggheten för oss Täbybor. Genom utbildning, information och stöttning och genom att vara ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande verkar Civilförsvarsföreningen Täby Österåker under mottot att ”Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle”. Detta ligger helt i linje med Trygg i Täbys motto, att ingen kan göra allt men alla kan göra något, och är skälet till valet av årets stipendiat.”

– Vi är väldigt stolta för det här stipendiet. Att vårt arbete med att öka människors beredskap inför samhällskriser uppmärksammas på det här sättet är verkligen roligt för oss och alla de frivilla krafter som gör uppdraget möjligt, säger Jeanette Widén, ordförande för Civilförsvarsföreningen Täby Österåker

Om stipendiet

Täby kommun delar årligen ut ett stipendium till en person eller grupp som antingen i tjänsten eller privat strävar efter att göra Täby till en ännu tryggare och trivsammare plats. Stipendiet är på 10 000 kronor och ska användas till att utveckla en förebyggande verksamhet eller idé. Alla som bor eller är verksamma i Täby har kunnat föreslå stipendiater.