Årets Täbybo utses 2022

26 april 2021, kl. 15:49 - Kommun & politik

Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att inrätta priset Årets Täbybo. Priset kommer delas ut första gången nästa år och därefter vartannat år.

Kommunstyrelsen kommer på sitt sammanträde 3 maj besluta om bestämmelser kring priset Årets Täbybo.  Förslaget är att priset ska delas ut till en person som gjort en eller flera värdefulla insatser för Täby kommun. Insatserna ska på ett väsentligt sätt ha gynnat kommunens intresse och kan ha genomförts såväl i närtid som längre bak i tiden. Under det år som priset ska delas ut äger nominerings- och ansökningsperiod rum under årets första hälft. Förslag på pristagare kan lämnas av enskilda personer, föreningar, organisationer och företag.

Priset föreslås bestå av en Täbymedalj i silver samt att vinnaren får sitt namn ingraverat på en mässingsplakett som sätts upp vid Esplanaden i Täby.

Beslut om vem som ska bli Årets Täbybo fattas av kommunstyrelsen efter förslag från en prisjury.