Angående elförsörjning i Täby kommun

3 maj 2021, kl. 18:29 - Kommun & politik

I SVT:s partiledardebatt 2 maj debatterades elförsörjning i Sverige. I debatten kom Täby kommun upp som ett exempel på en kommun med elbrist. Elförsörjningen i landet är en fråga som diskuterats flitigt den senaste tiden, men i sammanhanget ska det dock nämnas att Täby kommun varken har mer eller mindre tillgång till el än någon annan kommun.

I debatten på SVT nämnds även en ICA-handlare i Arninge som inte kunnat starta sin byggnation på grund av elbrist. När nya projekt ska bli verklighet har Täby kommun alltid nära dialog med byggherrar, elbolag och andra berörda parter så att projekten kan löpa på så smidigt som möjligt.

Arninge-Ullna har inom de senaste åren genomgått en omfattande utveckling. Detaljplanen för ICA antogs 2018 och i samband med detta inledde ICA en dialog med elbolaget om sitt kommande behov. Det framkom då att elbolaget bedömde att en förstärkning av nätet behövde genomföras innan ICAs fastighet utvecklades. Med anledning av detta inledde kommunen en tät dialog med elbolaget för att komma till rätta med problematiken. Samarbetet har lett fram till att elbolaget vintern 2020/2021 meddelade att det nu finns tillräcklig kapacitet för ICA att utveckla sin fastighet.

Ytterligare förstärkning av nätet i Arninge kommer finnas på plats under nästa år, då Vattenfall byggt klart en ny transformatorstation i området.