Uppskattad invigning av konstverk på Hörnet

8 september 2020, kl. 10:19 - Fritid & kultur

Nu är äntligen det nyligen framtagna konstverket monterat och invigt på mötesplatsen Hörnet. Ungdomar i Täby har fått vara delaktiga i hela processen, från skiss till invigning.

I november förra året fick ungdomar i åldrarna 13-16 år på mötesplatsen Hörnet den unika chansen att medverka i framtagandet av ett konstverk. Det är konstnärerna i designkollektivet Dis/order som har hållit i arbetet och den medskapande processen.

Nyligen röstade ungdomarna fram att konstverket helt enkelt ska heta ”Hörnet” och nu har det färgglada verket i stålplåt monterats på fasaden och invigts.

Invigningen ägde rum fredagen den 4 september under begränsade former där naturligtvis ungdomar från mötesplatsen deltog. Dis/order berättade om den konstnärliga processen och intervjuade några av ungdomarna på plats.

- Det är glädjande att ungdomar i Täby fått vara delaktiga i hela processen i att skapa konst till mötesplatsen som är till för dem. Hörnet har snabbt blivit en mycket populär mötesplats för högstadieungdomar i Täby. Täby kommun erbjuder trygga och trivsamma mötesplatser för unga, som Hörnet är ett exempel på, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Om mötesplatsen Hörnet

Mötesplatsen Hörnet utanför Täby centrum invigdes i januari 2019 och vänder sig till högstadieelever.

Mötesplatsen Hörnet