Positiv utveckling för ett fortsatt tryggt Täby

18 september 2020, kl. 15:23 - Kommun & politik

Idag 18 september rapporterar olika medier om Polisens trygghetsundersökning där bland annat lokalpolisområde Täby nämns. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att i området ingår fem olika kommuner och siffrorna som presenteras gäller därför inte för Täby kommun specifikt. I lokalpolisområde Täby ingår förutom Täby kommun även Danderyd, Vaxholm, Österåker och Vallentuna.

Den upplevda tryggheten i Täby är hög. Dessutom genomförs en rad satsningar för att stärka tryggheten ytterligare. Polisens trygghetsundersökning visar bland annat att brottsutsattheten generellt sett är lägre i Täby kommun, jämfört med övriga kommuner i polisregion Stockholm. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde tidigare i år Öppna Jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2019. Täby kommun placerar sig i topp inom flera områden och har klättrat tolv placeringar sedan 2018.

- Täby ska vara Sveriges mest trygga och säkra kommun att bo och vistas i. Vi kan återigen se positiva resultat för Täbys del när det kommer till trygghet och säkerhet. Vår samverkan med polis och andra aktörer fungerar väl och har sedan länge utgjort en stabil grund för det främjande och förebyggande trygghetsarbetet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av antalet anmälda personrån under år 2020 ser också mycket positiv ut för Täby kommuns del, med få antal anmälningar och en kraftig minskning jämfört med föregående år. 

Ur ett regionalt perspektiv uppvisar Täby kommun mycket låga nivåer av antalet anmälda våldsbrott. Under år 2019 var det endast två kommuner i regionen som hade ett lägre utfall av antalet anmälda våldsbrott, Vaxholm och Ekerö. Brottsutvecklingen talar inte heller för att Täby kommun ser en ökning av antalet våldsbrott bland unga under år 2020.

Täby genomför också en rad åtgärder för att stärka tryggheten och säkerheten i kommunen. Till exempel tar Täby fram en försöksverksamhet med kommunvakter. Målet med kommunvakterna är i första hand att arbeta brottsförebyggande och att bekämpa bostadsinbrott och brottslighet på allmänna platser.

Mer information

Trygghet och säkerhet i Täby kommun

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram

Polisens trygghetsundersökning

Öppna jämförelser, Trygghet och Säkerhet 2019