Trafikantveckan – för hållbara resor

16 september 2020, kl. 12:52 - Stadsplanering & trafik

Mellan den 16 och 22 september pågår den Europeiska Trafikantveckan i Sverige. Syftet med kampanjen är att inspirera invånare till hållbara resor.

- Täby kommun deltar i kampanjen för att uppmuntra invånare att välja ett hållbart transportmedel. Vi kan se att antalet cyklister i Täby ökar vilket gör att det är viktigt med fungerade cykelstråk så att framkomligheten fungerar för alla i trafiken, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Under Trafikantveckan får fem invånare möjlighet att låna en ellådcykel i en vecka. Avslutningsvis arrangerar kommunen cykelorientering, där invånare får möjlighet att cykla runt till ett antal platser och svara på frågor. De som svarat rätt är med i en utlottning av priser.

- Genom att låna ut ellådcyklar är förhoppningen att inspirera fler till att cykla. Det ska bli spännande att följa de invånare som fått låna varsin ellådcykel och se om de upplever att de hittat ett nytt hållbart transportmedel, säger Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.


Mer information om cykelorienteringen finns här.