Täbys företagsklimat ska bli bättre

23 september 2020, kl. 09:29 - Jobb & företagande

Idag 23 september släpps Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige. I rankingen hamnar Täby på plats 47.

- Växande och välmående företag är grunden i välfärden och näringslivet har en central plats i Täby kommun. Resultatet i årets ranking från Svenskt näringsliv visar att Täby har flera förbättringsområden. Det är ett arbete vi startar nu direkt, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

De enkätsvar som ligger till grund för rankingen kommer Täby kommun nu analysera vidare för att se exakt vilka åtgärder som blir aktuella. Några saker står klara redan nu, till exempel har en ny faktor kring ”jobb i kommunen” missgynnat Täby som utpendlingskommun samt att faktorerna ”Nyföretagsamhet” och ”Företagande”, där Täby år 2019 låg på topp fem, är borttagna.

Rankingen visar även en positiva trender, Täby får bättre placeringar vad gäller kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande samt i service och bemötande.

Enkätsvaren visar samtidigt att dialogen med kommunens beslutsfattare behöver bli bättre.

- Det senaste halvåret har corona försvårat möjligheten till företagsbesök men min ambition är att få igång företagsbesök så snart som möjligt. Vi behöver veta hur vi på bästa sätt kan samverka med företagare. En förutsättning att veta företagares behov är dialog, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Till undersökningen Svenskt näringslivs ranking 

Täby näringslivstrategi