Täbys äldre ger höga betyg till äldreomsorgen

30 september 2020, kl. 16:49 - Omsorg & stöd

Både hemtjänst och äldreboenden får högre betyg än förra året inom flertalet områden. Det visar resultaten i årets brukarundersökning.

Helhetsomdömet har ökat inom både hemtjänst och särskilt boende. Inom äldreboende har nöjdheten ökat från 78 procent förra året till 82 procent i år och inom hemtjänsten är motsvarande siffra 81 procent förra året och 85 procent i år.

– Välfärd med god kvalitet för Täbys äldre är en grundläggande verksamhet. Därför är det extra roligt att få ett kvitto på att det kvalitetsarbete som görs inom äldreomsorgen ger resultat, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom hemtjänsten har resultatet blivit bättre kring till exempel huruvida det går att påverka vilka tider hemtjänsten kommer och samarbetet med anhörig.

- Vi får goda resultat kring att våra äldre är nöjda med aktiviteterna på äldreboendet, att personalen har tillräckligt med tid för att utföra arbetet och att måltiderna upplevs som en trevlig stund på dagen, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.

Om brukarundersökningen

Varje år gör Socialstyrelsen en undersökning om hur äldre uppfattar sin vård och omsorg. De äldre får svara på frågor om bland annat inflytande, hur hjälpen utförs, bemötande och trygghet och tillgänglighet. Undersökningen ligger sedan till grund för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om brukarundersökningen