Täby kompetenscenter för satsning på fler i arbete och stärkt integration

1 september 2020, kl. 08:42 - Jobb & företagande

Fler i arbete, fler som börjar studera och bättre integration – det är målet när Täby kommun nu satsar på nya Täby kompetenscenter. Insatserna vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa.

Täby kompetenscenter syftar till att effektivisera och förbättra mottagningen och integrationen genom studier och arbete för nyanlända samt att stötta långtidsarbetslösa tillbaka till arbete.

– En viktig del i ett bra liv är möjligheten till egenförsörjning. För dem som står en bit från arbetsmarknaden är det centralt att få stöd och coachning att nå dit via studier eller praktik. Med mottagning av nyanlända, vuxenutbildning och SFI samt matchning till arbete och praktik under samma paraply stärker vi möjligheten att hjälpa dessa Täbybor på ett så bra sätt som möjligt, säger Eva Von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att Täby har lägst arbetslöshet i länet bland utrikes födda. Sedan några år har kommunen arbetat intensivt med att matcha nyanländas kvalifikationer med arbetsmarknadens behov inom ramen för Välkommen framtid – vägen till arbete. Nu stärks detta fokus ytterligare då kommunen samlar Välkommen framtid, vuxenutbildningen och mottagningen av nyanlända i det nya Täby kompetenscenter.

Ett fokuserat och coachande uppdrag

De arbetssökande kommer att få individuellt stöd från studievägledare och arbetskonsulent. Kvalifikationer och förmågor kartläggs och tillsammans tas en individuell handlingsplan fram för att snabbare komma i arbete eller börja studera. Näringslivets behov fångas upp för bästa matchning och kommunen ger även stöd i kompetens- och rekryteringsfrågor. Genom tät samverkan med mottagningen för nyanlända med ett brett etableringsstöd ökar möjligheten till en bra integration.

En viktig del i satsningen är också att fortsätta utveckla samarbetet med andra myndigheter som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, näringslivet i Täby och andra goda krafter som finns i civilsamhället.