Täby kommun lanserar funktionen Företagslots

16 september 2020, kl. 08:15 - Jobb & företagande

I Täby ska det vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Nu lanserar Täby kommun funktionen Företagslots. Med hjälp av funktionen Företagslots kan du som företagare få vägledning i dina ärenden.

- Företagen är grunden för en god välfärd. I Täby ska det vara enkelt för företagare att ha dialog med kommunen. Täby kommun vill verka för ett klimat där fler vill starta, driva eller utveckla sitt företag, vilket i sin tur leder till att nya arbetstillfällen skapas, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Företagslotsen är en kostnadsfri service för företagare med ärenden kopplade till lov eller tillstånd. Servicen innebär att du som företagare träffar tjänstepersoner från de verksamhetsområden som berörs av ditt lov eller tillståndsärende. Allt detta sker vid ett gemensamt möte. Syftet är att göra det enkelt och effektivt för dig som företagare i din kontakt med oss på kommunen.

- Kommunen har en viktig roll i att skapa bra förutsättningar för företagare i Täby. Genom funktionen Företagslots är vår förhoppning att göra det enklare för företagare att få stöd och vägledning i sina frågor hos kommunen, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Vem kan använda funktionen Företagslots?

Om ditt ärende berör flera av områdena nedan kan du använda funktionen Företagslots.

  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand-och säkerhetstillstånd
  • bygglov
  • detaljplanebestämmelser
  • livsmedelstillstånd
  • miljötillstånd
  • platsupplåtelse
  • trafikfrågor

Boka Företagslots

Här finns mer information om Företagslotsen och hur du bokar Företagslots.