Täby kommun vill att regeringen ser över lagstiftning

7 september 2020, kl. 16:14 - Kommun & politik

Täby kommun uppmanar regeringen att se över lagstiftningen kring kommuners möjligheter att hantera olägenheter som grågås, vitkindad gås och kanadagås.

-Den lagstiftning som finns idag är inte tillräcklig och därför skriver vi till regeringen och uppmanar dem att se över regelverket och ge oss större möjligheter att åtgärda problem som finns med gäss på våra badplatser, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsen ordförande.

Gässens fysiska närvaro kan vara skrämmande, inte minst för barn och ungdomar. Dessutom lämnar gässen efter sig stora mängder avföring på stränder och bryggor. Vid vissa tillfällen har det gått så långt att kommunen varit tvungen att avråda från bad vid specifika badplatser.

-Täbys badplatser ska vara trygga och välkomnande. När stora mängder gäss är på våra stränder och bryggor tycker många att det är obehagligt och det blir snabbt smutsigt. Vi hoppas att regeringen kan se över lagstiftningen snarast, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Täby kommun har vidtagit flera åtgärder, som till exempel att sätta ut fågelskrämmor, kontinuerligt underhålla och städa badplatserna samt skylta om avrådan från att mata fåglarna. Länsstyrelsen har gett kommunen tillstånd att för år 2020 bedriva skyddsjakt efter vitkindad gås. Högst 20 individer får fällas, vilket kommunen inte bedömer vara tillräckligt.

Mer information

Erik Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0766-439959

Birgitta Kaasik (M)
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
0766-439947

Stefan Berg
Pressansvarig Täby kommun
0766-439256