Täby kommun stöttar barn- och ungdomsföreningar genom aktivitetsbidrag

29 september 2020, kl. 08:57 - Fritid & kultur

Täby kommun har sedan pandemins start haft inriktningen att föreningar som uppbär stöd inte ska drabbas ekonomiskt av minskat deltagande med anledning av covid-19. Samtliga föreningar som ansökt om aktivitetsbidrag får ett likvärdigt eller högre ekonomiskt stöd än vid motsvarande period 2019.

- Täby kommun har ett rikt föreningsliv som vi sätter stort värde på. De gynnar samhällsutvecklingen, bidrar till fysisk aktivitet och skapar sociala mötesplatser och förutsättningar för personlig utveckling. Vi är glada att kunna erbjuda det här ekonomiska stödet för att föreningslivet ska förbli rikt och starkt, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunen gick i våras ut med att de aktivitetsbidrag som under hösten ska betalas ut barn- och ungdomsföreningar skulle förhålla sig till 2019 års verksamhetsstatistik.

Totalt har 48 föreningar ansökt om aktivitetsbidrag. Av dessa är det 28 föreningar (58 %) som uppvisar minskad verksamhet i jämförelse med samma period 2019. Kommunens stöd innebär att de får tillgodogöra sig 2019 års verksamhetsnivå samtidigt som de föreningar som ökat sin verksamhet under våren får tillgodogöra sig denna ökning. På så vis drabbas inte föreningar av ett minskat deltagande på grund av covid-19.

Utöver detta omfattar Täby kommuns stöd till föreningar bland annat generös avbokningspolicy gällande hyrda lokaltider, möjligheter till uppskov gällande betalning av hyror samt en föreningslots.

Täby kommun fortsätter följa utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på föreningslivet. Eventuella beslut av större vikt kommer att kommuniceras via taby.se och särskilda föreningsbrev.