Täby kommun inför kvalitetspeng i skolan

17 september 2020, kl. 14:45 - Förskola & skola

Kvaliteten i Täby kommuns grundskolor är en av landets högsta, där drygt 92 % av eleverna som går ut årskurs nio har godkänt i alla ämnen. För att höja kvaliteten ytterligare har barn- och grundskolenämnden beslutat att införa en kvalitetspeng inom grundskolan.

- Med den här satsningen vill vi höja andelen elever med godkänt slutbetyg i alla ämnen ännu mer, det är viktigt för både individen och samhället. Att nå kunskapsmålen i alla ämnen är en viktig förutsättning för fortsatta studier och framtiden för den enskilda eleven. Vi har också gett uppdrag till kommunens utbildningschef att utreda om det finns behov för socioekonomisk resursfördelning, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Både kommunala och fristående grundskolor har möjlighet att få ta del av kvalitetspengen, förutsatt att de uppnår 4 av 5 uppsatta indikatorer varav ökad kunskapsprogression på nationella prov mellan årskurs 3, 6 och 9 är obligatorisk. Andra indikatorer som kommer att mätas är elevhälsa, rektors ledarskap, andelen högskoleutbildad personal samt upplevd trygghet på skolan.

- Täbys skolor ligger i topp när det gäller skolresultat. Nu fortsätter vi arbetet och med kvalitetspeng vill vi stimulera huvudmännen att öka utbildningskvaliteten ytterligare, säger Anna Gustavsson (M), 1:e vice ordförande i barn- och grundskolenämnden.

För att säkerställa att alla barn och elever får goda förutsättningar att nå god måluppfyllelse i alla ämnen har nämnden beslutat att ge uppdrag till utbildningschef att också utreda huruvida det finns behov av att återinföra en socioekonomisk resursfördelning.