Täby kommun är näst bäst i Sverige på effektivitet

25 september 2020, kl. 13:25 - Kommun & politik

Expertrådet för offentliga studier (ESO) presenterade under torsdagen en rapport i vilken de lyfter ett förslag för att skapa incitament för ökad effektivitet bland Sveriges kommuner. Rapporten visar att bland landets samtliga kommuner har Täby kommun den näst högsta effektiviteten.

- Med en av landets lägsta kommunalskatter har vi ständigt fokus på effektivitet, och rapporten från ESO visar att vi lyckas väldigt bra. Vi måste hela tiden utveckla våra verksamheter så att kommunen lever upp till Täbybornas förväntningar. Det går att kombinera låg kommunalskatt med hög kvalitet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

ESO har tagit fram en metod som på ett opartiskt sätt mäter effektiviteten hos den enskilda kommunen. Mätningen är tänkt att vara utgångspunkten för att mäta ekonomiska förbättringar.

Effektiviteten mäts utifrån resultaten i de kommunala verksamheterna i relation till insatta resurser. Det handlar bland annat om att se hur investerade medel har gett för resultat i exempelvis förskolor, skola och äldreomsorg. Kommuner som förbättrar sin effektivitet ska enligt förslaget i ESO-rapporten erhålla extra resurser, som en morot.

Mer information

Undersökningen Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet