Täby inför besöksrutiner på äldreboenden

1 oktober 2020, kl. 16:08 - Omsorg & stöd

I samhället råder en pandemi och vi avråder besök inomhus i nuläget för att minimera smittrisk. Från 1 oktober finns inget förbud mot besök men för att minska smittspridningen behöver besök ske restriktivt.

- Vi får rapporter om att smittspridningen ökar i Stockholmsområdet. När det nu blir möjligt att besöka äldreboenden är det viktigt att vara försiktig, anmäla sitt besök i förväg och att man har kontakt med så få som möjligt, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatt gäller Folkmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta. Där betonas bland annat om vikten av god handhygien, host- och nysetikett, hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk eller har symtom samt att personer över 70 år och andra riskgrupper bör begränsa sina fysiska kontakter. Personer som bor på särskilda boenden för äldre tillhör de riskgrupper som har en större risk för svår sjukdom om de smittas med covid-19.

Tillsammans skapar vi säkra besök:

  • Anmäl ditt besök (endast en person) i förväg till den som skall besökas och personal.
  • Personal visar dig vägen till den boendes lägenhet där besöken sker.
  • Personal kommer visa möjlighet till handtvätt och handsprit.
  • Givetvis är du fullt frisk och har inga förkylningssymtom när du kommer på besök.