Täby kommun deltar i Parasportveckan

11 september 2020, kl. 11:03 - Fritid & kultur

Vecka 37 genomförs Parasportveckan digitalt. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra fysisk aktivitet för personer med olika funktionsnedsättningar. Täby kommuns aktiva föreningsliv deltar under veckan.

Parasportveckan är ett samarbete mellan parasport och RF-SISU-distrikten i Stockholm, Sörmland och Västmanland. Veckan är i år digital och erbjuder föreläsningar och utbildningar om bland annat teckenstöd, konditionsuppbyggnad och bemötande. 

I Täby kommun finns fysisk aktivitet för alla. Föreningslivet i Täby erbjuder ett generöst utbud till en bred målgrupp;

  • Täby IS Parasport är en förening som dedikerat vänder sig till personer med funktionsnedsättning och som erbjuder race running, bowling, innebandy och fotboll.
  • Föreningen Ultimate Cheer Extreme i Täby engagerar sig med cheerleading för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Täby Basket startar under hösten ett parabasket-lag för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Täby Badminton erbjuder aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Täby Viggbyholm Östra Ryds Skytteförening erbjuder aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Också andra föreningar i Täby arbetar med inkluderande för att bredda utbudet. Täby kommun samarbetar aktivt med föreningslivet kring dessa frågor bland annat.

Mer information

Parasportveckan