Tyck till om Täby – nu skickas medborgarundersökningen ut

8 september 2020, kl. 15:08 - Kommun & politik

Nu genomför Täby kommun, tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB), en medborgarundersökning. Cirka 1200 slumpmässigt utvalda Täbybor i åldrarna 18-84 år har möjlighet att svara på enkäten.

Undersökningen pågår från 7 september fram till 3 november. Resultaten väntas i slutet av året.

Frågorna handlar om att sätta betyg på kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande. Här har du som får enkäten möjlighet att bidra till att göra Täby kommun ännu bättre.

- Täby kommun deltar årligen i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Det är viktigt för oss att lyssna in invånarnas behov och synpunkter. Tack vare svaren kan Täby kommun bli en ännu bättre kommun att bo och vistas i, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Frågor med anknytning till corona

Med anledning av coronapandemin har SCB valt att lägga till några frågor i årets medborgarundersökning kopplade till den rådande situationen. Här har du som kommuninvånare möjlighet att ge din bild av hur du påverkats och tycka till om Täby kommuns och andra aktörers åtgärder.

- Täby ska vara en kommun som det är enkelt att leva och bo i, även under en pandemi. Därför skulle vi uppskatta om du som blivit utvald att svara på medborgarundersökningen tar tillfället i akt. Du har möjlighet att bidra till att Täby blir ännu bättre, säger Hans Ahlgren (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Fyll i enkäten digitalt eller på papper

Enkäten skickas ut i brevlådan till de utvalda och det går att svara på frågorna digitalt eller på papper. Webbenkäten går att besvara på svenska, engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns också på arabiska.

I årets omgång deltar 100 kommuner och totalt kommer 118 800 personer ingå i urvalet.

Om du inte får enkäten men vill tycka till om Täby är du välkommen att kontakta oss.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Mer information

SCB:s medborgarundersökning