Länets näst lägsta arbetslöshet i Täby kommun

29 september 2020, kl. 08:58 - Kommun & politik

Måndag 28 september har P4 Radio Stockholm rapporterat om arbetslöshet till följd av covid-19. Utifrån Arbetsförmedlingens månadsstatistik går det att konstatera att Täby är den kommun i Stockholms län som har näst lägst arbetslöshet.

- Täby kommun är en välmående och effektiv kommun med goda resurser att ställa om i tuffa tider. Pandemin har drabbat alla landets kommuner, men Täby har klarat sig bättre än de flesta kommuner och statistiken visar att både arbetslöshet och antalet konkurser är färre här, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Stockholms län stiger arbetslösheten, vilket den också gör i landets samtliga kommuner. Men även om arbetslösheten i Täby alltså ökar ligger den fortfarande under snittet i hela Stockholms län. I Täby kommun ligger den på 5,0 procent jämfört med 8,9 procent i hela länet.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Täby lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.

Dessutom ligger Täby kommun lägst i länet när det gäller arbetslöshet bland utrikesfödda. Täby kommun gör en satsning genom projektet Välkommen framtid, som riktar sig till utrikesfödda. Målet är att stödja nyanlända Täbybor till egen försörjning.