Del av undervisning på Åva gymnasium kommer att bedrivas som fjärrundervisning

2 september 2020, kl. 10:55 - Förskola & skola

Gymnasie- och näringslivsnämnden har fattat beslut om att delar av undervisningen på Åva gymnasium ska bedrivas som fjärrundervisning under hösten med start 7 september, som en del i att bidra till att minska trycket på kollektivtrafiken.

Trängseln i kollektivtrafiken är ett problem i stora delar av regionen och många elever måste åka buss eller tåg för att ta sig till skolan. För att minska trycket på kollektivtrafiken har Skolverket gett huvudmännen möjlighet att besluta om att undervisning i gymnasieskolan delvis ska få genomföras som distans- eller fjärrundervisning. 

Elever i årskurs 2 och 3 på Åva gymnasium kommer ha fjärrundervisning en dag i veckan alternativt varannan vecka från och med måndag 7 september. Lektionerna kommer genomföras i realtid och närvaro förs precis som vanligt.

Skolans ledning har beslutat att prioritera att eleverna i årskurs 1 även fortsättningsvis ska ha all sin undervisning i skolan så att de lär känna sina nya klasskamrater och bygger förtroende till sina lärare.